SampleFreezer

SampleFreezer er en temperaturkontrollert og kompakt ”dypfryser”, som standardiserer nedfrysing og sikrer høy kvalitet og reproduserbarhet.

 

Med 3M's Novec 7100 eller isopentan som nedfrysingsmedium, er SampleFreezer et økonomisk og meget sikkert og hurtig nedfrysingssystem.

 

SnapFrost består av to kammer, et for oppbevaring på - 40 °C og et kammer for nedfrysing
som er regulerbart mellom - 40 °C og - 80 °C.

 

Velegnet til biobank, og det oppnås optimal morfologi og fargekvalitet på frysesnitt.

Minimalt vedlikehold. SampleFreezer har hjul, for rask og enkel flytting ved behov.

 

Download brosjyre

 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Leverandører

Se alle leverandører