Leverandører - Diagnostikk

Til vårt diagnostiske produktområde har vi valgt en rekke leverandører som leverer godkjente reagenser, kit og instrumenter. Ved å klikke på navnet videresendes du til leverandørens hjemmeside.

 

Agena Bioscience Agena tilbyr et CE-IVD-godkjent massespektrometer, MassARRAY®, samt forskjellige kreft-paneler. Analyser hundrevis av klinisk relevante mutatsjoner i f.eks. tyktarms- eller lungekreft i en enkel workflow.
Cell Marque Corporation

Stort utvalg av sentrale IVD godkjente antistoff til diagnostikk. Monoklonale mus- og kaninantistoffsamt polyklonale antistoff med høy kvalietet til alle IHC plattformer. Svært sensitiv HiDef Detection™ Polymer System med amplifisering for forsterking av både mus- og kaninantistoff. Flere forbehandlings- og vaskebuffere.

DIAsource DIAsource er en internasjonal leverandør, som utvikler og produserer diagnostiske(IVD godkjente) RIA og ELISA kit til endokrinologiske- og infeksjonssykdommer.
DRG Leverandør av ELISA kits, RIA kits, Spytt ELISA kit (autoimmun, diabetes, endokrinologi, fertilitet, tumor, virology, medikamenter, infeksjonssykdommer, nevropeptider, mineral metabolisme).
Enzo

Monoklonale antistoffer til patologi. Ikke-radioaktivt merkede kit: Nick, Random-primed og Oligo. Samt leverandør av In Situ hybridiseringskit bl.a. til HPV.

Grifols

Grifols manufactures complete ELISA analysis system called Triturus. The ELISA automate does all the steps of the ELISA automatically without user intervention. Instrument contains pipetting head for sample and reagent transfer from tubes to plates, plate washer, incubator with shaker, spectrophotometer for readout and analysis software for data analysis.

Lab Vision Antistoff for bl.a. IHC, forskning og IVD. Monoklonale antistoff, fra mus og kanin, polyklonale antistoff, rekombinante proteiner, samt antistoff og vevs-microarrays. Immunfargemaskin og forbehandlingsmodul - AutostainerTM og PT Module Plus.
Microelectronic Systems Microelectronic Systems har mer enn 60 års erfaring med utvikling, produksjon og service av BSD-instrumenter. BSD Sample Media Puncher-instrumentene brukes til bioanalytiske tester i life science laboratorier. 
Mitogen

Produsent av instrumenter for Tissue Array og SampleFreezer. Tissue Arrayer MiniCore3 er et enestående semi-automatisk system med varierende punch størrelse og enkel konstruksjon med full sporbarhet. SampleFreezer benytter isopentane ved -80°C (temperatur kontroll). Systemet er velegnet for alle typer “snap freeze”: dip freeze, cryostat holder, cryomold og cryotube.

   
Xxpress BJS Biotechnologies produserer xxpress® - den raskeste qPCR cycler på verdensbasis (40 cycler qPCR på under 10 minutter). Den patenterte nye teknologien gir forskeren muligheten til å øke produktiviteten for realtime PCR og samtidig redusere reagenskostnadene. 
Zeta Corporation
 
Leverandør av mono- og polyklonale antistoff optimalisert for IHC.
Zytovision
Bredt utvalg av IVD/CE godkjente kvalitetsprober til diagnostikk, både FISH og CISH analyse.
      

 

 

Leverandører

Se alle leverandører