Endokrinologi

Vi kan tilby kvalitetsreagenser til bruk for diagnostikk og forskning. Blant produktene finnes ferdige kit til både ELISA og RIA.
 
ELISA kit med enkle protokoller og med inkubering ved romtemperatur. Reagensene har lang holdbarhet, og flere av ELISA kittene er velegnet til automatisering.


 

 

ELISA/RIA

Adrenalin/Noradrenalin
Histamin Prostaglandin
Angiotensin Homocysteine Leukotrienes
BNP
Insulin/proinsulin
Renin
CNP-53
Interlukin
Retinol Binding Protein
Cystein C
Leptin Serotonin
Dopamin Melatonin
Transcripsjons faktorer
Ghrelin
PAP
Vasopressin

 

 
Les mer:
 

Relatete sider

ELISA / RIA instrumenter

Link til leverandør

DRG

Cayman

Download brochurer

Endokrinologi

Leverandører

Se alle leverandører