Flowcytometri 

Vi kan tilby et bredt utvalg av antistoff som er velegnet til flowcytometri. Polyklonale og monoklonale antistoff finnes som umerkete eller som direkte konjugerte med en lang rekke flourochromer: FITC, PE, PE-Cy5, PE-Cy5.5,

PE-Cy7, APC, Cy5, APC-Cy7, APC-Cy5.5, TXRD, PE-TXRD, Cy3, Cy2, Alexa flour®, SPRD, PERCP.   

 

Noen forskningsområder hvor vi kan tilby flowantistoff:

  • immunologi
  • chemokiner
  • overflatemarkører
  • cellesignalering
  • toll-Like receptorer
  • cancermarkører
  • regulatoriske T-celler
  • stamcellemarkører.
Bredt spekter av antistoff til human, mus, rotte samt enkelte antistoff til andre arter.
 

Spesielle ønsker

Finner du ikke antistoff med den konjugeringen du ønsker? Kontakt AH diagnostics så finner vi en løsning.
  

Flerfarge systemer

Kit med sett av antistoff, 2-4 stk., med hver sin konjugering.
 
 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Leverandører

Se alle leverandører