Genomisk DNA

Vi tilbyr opprensings kit til genomisk DNA fra blant annet vev, planter og blod. Det rensete DNA´et er videre anvendelig i alle vanlige downstream applikasjoner. Dessuten har vi en rekke spesielle kit for opprensing av blant annet rettsmedisinske prøver.

Utvalgte produkter

NucleoSpin® Tissue

All-round kit for opprensing af gDNA fra mange ulike startmaterialer. F.eks. celler, vev, bakterier, gjær og diverse kliniske prøver.
 

NucleoSpin® Blood QuickPure

Hurtig rensekit for blod, som gir opp til 6 µg DNA på under 10 minutter.
 
Les mer:
 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Link til leverandør

Macherey-Nagel

Leverandører

Se alle leverandører