Immunhistokjemi

Hos AH diagnostics kan du finne en rekke løsningsforslag til automatisering av immunfarging. AH diagnostics har mer en 25 leverandører fra hele verden, som fører immunologiske produkter til forskning og rutine (IVD). Du kan lese mer om vår produktportefølje nedenfor.
 
Systemene for immunhistokjemi er åpne og fleksible, med lav eller høy kapasitet. Vi kan tilby løsninger hvor man standardiserer og optimaliserer både forbehandling og immunfarging, og hvor man fritt kan velge protokoller og reagenser.
  
Gå videre til de enkelte instrumenter via relaterte sider.
Vi har også apparatur til fremstilling av Tissue Micro Arrays. Vi kan enten tilby en liten enkel bordmodell, hvor man manuelt stanser ut vev fra donorblokken, eller et større avtomatisert PC system med innebygget digitalt kamera.
 

Forbehandling av snitt

Til deparafinering og demaskering har vi et stort utvalg av buffere og enzymer. Vi har også reagenser til blokkering av snitt.
 

Primær antistoff

Vi kan tilby monoklonale antistoff fra mus og kanin, samt polyklonale antistoff fra kanin, geit, sau, gris og esel. Ved bruk av våre monoklonale antistoff produsert i kanin (RabMab), oppnås høyere affinitet og sensitivitet. Som eksempel på RabMab kan nevnes antistoffer mot CD3, Cyclin D1 og Østrogen Reseptor.
 
Vi har CE-merkede og IVD godkjente antistoff til rutinediagnostikk, samt en lang rekke primær antistoff til forskningsrelaterte områder som angiogenese, apoptose, cellesyklus, DNA replikasjon og reparasjon, hematopoiese, infeksjoner, neurobiologi, onkogenese, stamceller. Vi har også antistoff mot cancermarkører og tumor suppressorer.
 

Deteksjonssystemer

De kjente deteksjonssystemene basert på streptavidin-biotin benyttes i dag fortsatt innen forskning, mens det i diagnostikken er de biotinfrie, polymerbaserte deteksjonssystemer som hovedsakelig benyttes. AH diagnostics kan tilby en rekke deteksjonssystemer til IHC, alle med lav bakgrunn. Vi har også deteksjonskit for primærantistoff laget i mus på musevev.
 

Sekundær antistoff

AH diagnostics har et bredt spekter av sekundær antistoff; hele antistoff, F(AB’)2 og FAB. Man kan få antistoff som er kryssadsorbert mot humant materiale, mus og/eller rotte. Vi har et stort utvalg av fluorochrom-, biotin- og enzymmerkede sekundær antistoff. Bruk vår leverandørliste i ditt søk etter antistoff, eller kontakt oss på telefon for hjelp. 

Kromogen/substrat

Vi fører et stort utvalg av kromogener/substrater.

 

 
 
 
 

Leverandører

Se alle leverandører