Beskrivelse av service

Vi tilbyr 3 forskjellige typer av kalibrering, og dekker med dette de forskjellige behov som finnes med henhold til krav om dokumentasjon og kalibrering.
 
Vi tilbyr også vanlig service med mulighet for å inngå
serviceavtale. Fordelene ved den vanlige serviceavtalen er automatisk inkludert i våre kalibreringsavtaler.
  

Vanlig service består av: 

Vedlikehold • Reparasjon • Kalibrering Testsertifikat.
Servicen avsluttes med kontrollveiing.
Vanlig service utføres på eget serviceverksted til gjeldende timepris, som beregnes for påbegyndt ¼ time pluss eventuelle reservedeler.
Ved tegning av serviceavtale, gis det en rabatt på 5 %  på timepris og Eppendorf reservedeler.
  

Type 1 kalibrering består av:

Vanlig årlig ettersyn med kontrollveiing:
Visuell kontroll Adskilling Rensing Smøring Trykktest
Kalibrering ved 10 % av maks. vol.
 Kontrollveiing består av:
    • Pipetter: 4 målinger 10 % maks. vol. 4 målinger 50 % maks. vol. 4 målinger maks. vol.
    • Dispensere: Mekaniske 10 målinger ved 200 μl Elektroniske 10 målinger ved 200 μl
• Utskrift av kontrollveiing medfølger.
 

Type 2 kalibrering består av:

Utvidet årlig ettersyn med utgangskontroll:
Visuell kontroll Adskilling Rensing Smøring Trykktest
Kalibrering ved 10 % av maks. vol.
Utgangskontroll består av:
    • Pipetter: 10 målinger 10 % maks. vol. · 10 målinger 50 % maks. vol. · 10 målinger maks. vol.
    • Dispensere: Mekaniske 50 målinger ved 200 μl · Elektroniske 10 målinger ved 200 μl
ISO 8655 utgangssertifikat medfølger.
                        

Type 3 kalibrering består av:

Utvidet årligt ettersyn med inn/utgangskontroll:
Visuell kontroll Trykktest
Inngangskontroll består av:
    • Pipetter: 10 målinger 10 % maks. vol. · 10 målinger 50 % maks. vol. · 10 målinger maks. vol.
    • Dispensere: Mekaniske 50 målinger ved 200 μl · Elektroniske 10 målinger ved 200 μl
Adskilling ~ Rensing ~ Smøring ~ Trykktest
Kalibrering ved 10 % av maks. vol.
Utgangskontroll består av:
    • Pipetter: 10 målinger 10 % maks. vol. · 10 målinger 50 % maks. vol. · 10 målinger maks. vol.
    • Dispensere: Mekaniske 50 målinger ved 200 μl · Elektroniske 10 målinger ved 200 μl
ISO 8655 inngangssertifikat og utgangssertifikat medfølger.
 

Gå videre til

Service og support

Service

Pipetteservice

Kontakt serviceafdelingen

 

 

Til forsiden

 

Leverandører

Se alle leverandører