Leverandører - Life Science

Til vårt Life Science produktområde har vi valgt en lang rekke leverandører, for alltid å kunne dekke dine behov. Du finner produkter innen PCR, QPCR, Gel dokumentation, ELISA/RIA, flowcytometri, cellebiologi, WB, IHC, DNA/RNA rensing og mye mer. Ved å klikke på navnet videresendes du til leverandørens hjemmeside.

 

ACEA Biosciences ACEA Biosciences, Inc. Tilbyr høyteknologiske og innovative instrumenter til life science forskning. Blandt produktene er Novocyte flowcytometret som kombinerer avansert flowcytometri med mange farger med en intuitiv brukervennlighet. Et annet spennende produkt er xCELLigence, et instrument til impedansmåling av celler ved hjelp av mikroelektroder faststøpt i dyrkningskammeret. Innmerkningsfri avlesning.
 Advansta Produsent av bl.a. WesternBright – markedets beste og billigste substrat til Western blot.
Alpha Diagnostics Polyklonale og monoklonale antistoff samt ELISA kit.
Axxora

Axxora.com er en unik online markedplass, hvor ca. 40 produsenter har lagt ut alle sine produkter. Axxora.com tilbyr mer end 15.000 produkter som dekker de fleste større forskningsområder. Plattformen oppdateres daglig og er i dag en fast innkjøpsportal for forskere over hele verden.

Azure Biosystems

Azure™ Biosystems cSeries tilbyr 6 unike geldokumentasjonsssystemer. Velg det som passer ditt behov nå og oppgrader senere dersom dine behov endres. cSeries dekker applikasjoner som fra UV geler, SYBR Safe, commassie og annet synlig lys, chemiluminescens, synlig fluorescens og infrarød fluorescens

Bertin Pharma Bertin Pharma utvikler og markedsfører et bredt og unikt sortiment av preanalyttiske produkter, assays, antistoff og biokjemikalier innen Inflammasjon, Oxidative skade, Endokrinologi, Diabetes, Fedme, Forhøyet blodtrykk, Psykofarmakologi, Kreft, Astma, Prionsykdom, Farmacokinetikk og Metabolisme
Bio Molecular Systems Bio Molecular Systems (BMS) er et bioteknologiselskap som designer og produserer instrumenter for life science. BMS har ekspertise i å utvikle innovative, allsidige, robuste og brukervennlige produkter.
Biocomp Instruments Biocomp Instruments utvikler og produserer unike systemer for gradientdannende, fraksjonerings- og analysesystemer for arbeid med tetthetgradienter i biomedisinsk forskning.
BioSistemika Biosistemika er produsenten av vår nye PlatR pipetteringsplatform. PlatR systemet hjelper labpersonalet med å håntere alt fra de enkle til de mest komplekse manuelle pipetteringsoppsett og vil med dette reduserer pipetteringsfeil. Ved bruk av softwaret setter man enkelt og raskt opp sin pipetteringsplan slik at man alltid har kontroll over hvor man er i pipeteringsprosessen.
BioTek Biotek er ett av verdens førende produsenter av intrumenter til ELISA. De kan tilby kvalitets fotometer og vaskere samt tilhørende software
Bio Vision Produsent av cellebaserte assay, ELISA kitt og antistoff til apoptose og cellesignalisering.
Cayman Chemicals    

Spesialisert i ELISA, aktivitets assay og antistoff til cellesignalisering. Produkterne kan brukes til flere ulike arter.

CELLnTEC

Fullt definerte medier til dyrking av epithelceller. Også 2D og 3D cellesystemer. 

Clontech Tilbyr produkter for kloning og bibliotek, fluoriserende proteiner, reporter systemer, ekspresjonssystemer, PCR/qPCR/RT-PCR reagenser, protein interaksjonssystemer og rensing, total og mRNA systemer.
DIAsource DIAsource er en internasjonal leverandør, som utvikler og produserer RIA og ELISA kit til endokrinologiske- og infeksjonssykdommer.
DRG

Leverandør av ELISA kitt, RIA kitt, (autoimmun, diabetes, endokrinologi, fertilitet, tumor, virologi, medikamenter, infektions-sykdommer, neuropeptider, mineral metabolisme). 

eBioscience 

eBioscience tilbyr en rekke produkter innen IHC, ELISA og  flowcytometry:

Fluorochromer (både tradisjonelle og unike), buffere, isotype kontroller og antistoffer, herunder for menneske, mus og rotte til T-celle-reguleringer. Dendritiske celler, toll-lignende receptorer med mer.

eBioscience har også en av de største luminex kit porteføljer på markedet, ProcartaPlex. ProcartaPlex dekker menneske, mus, rotte, non-human primat, svin og hund.

Enzo Life Sciences

Enzo® Life Sciences er produsent av proteiner, peptider, små molekyler og innmerkingsfarger til prober og kit. Enzo® Life Sciences har kjøpt ALEXIS®, ASSAY DESIGNS® og STRESSGEN® og dekker nå størstedelen av markedet for kvalitets assaykit.

Expedeon Expedeon er verdensledende ekspert innen brukervennlig, banebrytende teknologi for biokonjugering og service. Produktene er basert på deres antistoff og protein merking, nanopartikkel, oligonukleotid merking, og fosfat deteksjons enzymanalyse teknologier. Den stadig voksende porteføljen inkluderer merker som Lightning-Link, InnovaCoat og Thunder-Link. Disse er tidligere kjent som Innova Bioscience.
Fluidigm
Den revolusjonerende Integrated Fluidic Circuit teknologi gir hittil uante muligheter for studier innen gen-ekspresjon, kopiantall variasjoner, SNP genotyping, Targeted resequening mm
Grifols

Grifols manufactures complete ELISA analysis system called Triturus. The ELISA automate does all the steps of the ELISA automatically without user intervention. Instrument contains pipetting head for sample and reagent transfer from tubes to plates, plate washer, incubator with shaker, spectrophotometer for readout and analysis software for data analysis.

Inivai  Flowcytometri-software som forenkler hverdagen til forskere og laboratorie personell. Programmet Flowlogic gjør at du enkelt og effektivt kan håndtere og analysere FCS data samt lage grafik og statistikk til dine rapporter og publikasjoner.
Macherey-Nagel    

Kvalitetsprodukter til rensing av DNA, RNA og proteiner med et komplett produktspekter. Fås både som enkeltkolonner og medium- og high-throughput. 

Microelectronic Systems Microelectronic Systems has more than 60 years of experience in the design, manufacture, and service of BSD instruments. The BSD Sample Media Punchers are instruments used for a wide range of bioanalytical tests in life science laboratories.
Mitogen
Produsent av instrumenter  for Tissue Array og SampleFreezer. Tissue Arrayer MiniCore3 er et enestående semi-automatisk system med varierende punch størrelse og  enkel konstruksjon med full sporbarhet. SampleFreezer benytter isopentane ved -80°C (temperatur kontroll). Systemet er velegnet for alle typer “snap freeze”: dip freeze, cryostat holder, cryomold og cryotube.
OLS - Omni Life Science  Løsninger til cellekultur, real-time celle-assays, celletelling og mikrobiologi.
PacBio

PacBio (Pacific Biosciences) utvikler allsidige løsninger for forskere innen genomisk analyse. Ved å benytte fremskritt innen bioteknologi, optikk og nanofabrication, har PacBio utviklet Single Molecule Real-Time (SMRT) Sequencing technology. Denne kraftfulle teknologien kan forandre forståelsen av biologiske systemer ved å gjøre det mulig å analysere biomolekyler real-time i enkelt-molekyls oppløsning.

Panomics - Affymetrix

Panomics QuantiGene Plex 2.0 Assays provide quantitative measurements of 3 to 80 target RNAs per well with unparalleled accuracy and precision directly from lysate. No need for RNA amplification or cDNA conversion. QuantiGene ViewRNA assays are unique RNA in situ hybridization assays that offer single-molecule RNA sensitivity in individual cells or in tissues.

RayBiotech 

Spesialisert i cytokinantistoff-array, antistoff og ELISA mot forskjellige cytokiner og vekstfaktorer. 

Santa Cruz
Mer enn 30.000 antistoff. Har siRNA mot alle antistoff i deres katalog. Også Western Blot deteksjonssystemer, protein A/G agarose. Her kan du finne antistoff du ikke finner andre steder. 
Southern Biotechnology Sekundær antistoff og Isotype kontroller mot mange forskjellige arter. CD-markører til flow cytometri merket med et bredt utvalg av fluorochromer. Antistoff mot collagener og ECM. 
Takara Leverandør av bl.a. polymeraser, restriksjonsenzymer og ELISA kit. Leverandør av bl.a. polymeraser, restriksjonsenzymer og ELISA kit. Takara tilbyr høy kvalitet og bredt utvalg til konkurransedyktige priser.
Thermo Fisher Scientific Antistoff for bl.a. IHC, forskning og IVD. Monoklonale antistoff, fra mus og kanin, polyklonale antistoff, rekombinante proteiner, samt  antistoff og vevs-microarrays.  Immunfargemaskin og forbehandlingsmodul - AutostainerTMTM og PT Module Plus
UVP 

Komplett utvalg av produkter til Geldokumentasjon og Bioimaging systemer, samt UV relaterte produkter som Crosslinker, Hybridiseringovner, UV lamper, PCR workstation m.m.

Zytovision®  Bredt utvalg av IVD/CE godkjente kvalitetsprober til diagnostikk, både FISH og CISH analyse. 

 

 

Leverandører

Se alle leverandører