Plast /forbruksvarer

Hos AH diagnostics selger vi kun plastprodukter av høy kvalitet.
 
Vi har blant annet pipettespisser, rør, PCR plater, QPCR plater, sealings og kyvetter fra flere leverandører.
 
Mange av produktene kommer i forskjellige renheter, for eksempel sterilt eller optimert for PCR.

 

Utvalgte produkter

epDualfilter T.I.P.S.

epDualfilter T.I.P.S. er patenterte filtertipper fra Eppendorf med et to-lags filter. Det nederste hvite laget, som er nærmest prøven, er en effektiv barriere mot vanndråper og aerosoler, mens det øverste blå laget binder biomolekyler. Tilsammen stanser de to lagene 100 % av alle aerosoler og biomolekyler. Filteret er hydrofobt, slik at du enkelt kan gjenvinne alt prøvematerialet, hvis dette ved et uhell skulle komme i kontakt med filteret.

 

Les mer: 

epDualfilter T.I.P.S. 

 

Protein LoBind Tubes

Protein LoBind Tubes sikrer et minimalt tap av proteiner (< 3 %), selv når det arbeides med små mengder prøvemateriale. Rørene er ikke overflatebehandlet med silikon, og de er fri for DNA, DNase, RNase og ATP (PCR Clean). Protein LoBind Tubes finnes i samme størrelser som vanlige Safe-Lock rør, dvs. 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml.

 

Les mer:

Protein LoBind Tubes 

Eppendorf plastprodukter

 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Link til leverandør

Multi / Sorensen Bioscience 

Eppendorf

Leverandører

Se alle leverandører