Quantigene® Plex: Multiplex RNA-kvantifisering

 

Mål RNA direkte fra lysat og unngå bias fra opprensning og enzymatiske reaksjoner.
Quantigene Plex analyseres på en Luminex-platform.

 

 • Lyser og analyser
 • Mål opp til 80 targets i en enkelt brønn
 • Detektér også fusion-RNA, miRNA og siRNA
 • Høy korrelasjon med qPCR og microarrays
 • Mål prosentuelle forskjeller i stedet for ”fold”-endringer (qPCR): Ideell løsning til siRNA-optimering og -verifisering
 • Fleksibelt format: 1-80 targets pr. brønn – 96- og/eller 384-brønnsformater
 • 24 timer fra prøve til svar
 • Klar-til-bruk og spesialfremstillede assays
 • Robust løsning til nedbrutte prøver som f.eks. FFPE
   

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Leverandører

Se alle leverandører