RNA opprensing 

Vi har en lang rekke kit til opprensing av total RNA blant annet fra vev, cellekulturer samt paraffinsnitt. RNA opprensingskit inneholder alle de reagenser som er nødvendige til en rask og effektiv RNA opprensing. I alle kit får du DNase behandling direkte i kolonnen. Alle kit er optimaliserte for en ulik mengde startmateriale. Vi kan derfor tilby deg en løsning uavhengig av om du skal rense RNA fra en enkelt celle eller opp til 5 x 107 celler.
 
Dessuten har vi spesielle kit til opprensing av mRNA.
Vi har også et kit hvor du kan rense RNA og DNA, eller RNA og protein fra samme utgangsmateriale.

 
Udvalgte produkter 

NucleoZOL

Erstatt ditt nåværende Zol-produkt med NucleoZOL fra MACHEREY-NAGEL og opplev øyeblikkelig fordelene:

 
  • Ingen chloroform, ingen faseseparasjon og lett håndtering
  • Høyt RNA-utbytte og renhet fra alle typer prøver
  • Små og store RNA-fragmenter i samme eller separate fraksjoner                                                   

Fordeler med NucleoZOL sammenlignet med konkurrende Zol-produkter

 

 

NucleoZOL

Konkurrerende produkter

Prosedyre

Én fase minimerer risikoen for kontaminering ved carry-over

 

Faseseparasjon fører til risiko for DNA/protein/phenol carry-over eller tap av prøve

Fjerning av DNA og proteiner

Utfelling av DNA og proteiner resulterer i mindre risiko for kontaminering

 

Kontaminering er mulig på grunn av vanskelig faseseparasjon

Oppløselighet av  RNA

Tørke trinn  er ikke nødvendig

 

Sparer tid

miRNA-isolering

Protokoll til fraksjonering av små og store RNA-fragmenter

Ingen protokoll til selektiv miRNA-isolering

Håndtering

Alle trinn utføres ved romtemperatur

Kjølesentrifuge er nødvendig

 

Link til leverandør

Macherey-Nagel

Download brochure

Leverandører

Se alle leverandører