Signal transduksjon 

Signaler fra cellens overflate gjennom cytoplasma inn til cellekjernen, gjør cellen i stand til å reagere på omgivelsene. Signalveien er ofte gjennom reversibel phosphorylering av en rekke proteiner som reseptorer, adaptere og enzymer, hvor phosphoryleringsstatus er avgjørende for aktiviteteten. Dette innvolverer bl.a. en lang rekke kinaser og phosphataser.
AH diagnostics tilbyr stort utvalg av antistoff og kit til forskning innenfor signal transduksjon.
 
 • Kit og antistoff
 • Phosphospesifikke antistoff
 • Vekst faktorer
 • Små GTPaser
 • Cytokin analyser og array
 • Fosforylerings analyser
 • GPCR analyser
 • Kjerne reseptorer
 • Signalering til chromatin
 • Transkripsjonsfaktor assay
 • Opprensede kinaser
 • Kinase-aktivitets assay
 • Ubiquitin

Utvalgte produkter 

 

cAMP & cGMP assay kit

cAMP og cGMP er viktige sekundære budbringere som er innvolvert i mange fysologiske prosesser. Der i blandt regulering av neurone, kardivaskulære og immune mekanismer, cellvekst og differensiering.

 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Relaterte sider

Cytokiner & vekstfaktorer

Leverandører

Se alle leverandører