Stamceller

Et stort utvalg av antistoff, kit, reagenser, medier, celler og cellelinjer for karakterisering, isolering og dyrking av stamceller og progenitor-celler.
 
Stamcellemarkører
 • Embryonale stamceller
 • Somatiske stamceller
 • Differensiering og determinering
 • Ectoderm
 • Mesoderm
 • Endoderm
 • Neurale
 • Mesenchymale   
Spesial medier og vekstfaktorer
 • Fulldefinerte medier
 • Serumfrie medier
 • Dyrefrie medier
 • Dyrefri vekstfaktorer 
Celler og vev
 • Progenitorceller
 • Hematologiske, human og mus
 • Vev i 2d og 3d

 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Leverandører

Se alle leverandører