Total RNA, mRNA og cDNA produkter 

Vi kan tilby et bredt spekter av total RNA og cDNA produkter.
 

 

Utvalgte produkter 

 

Universal Reference total RNA

RNA standard for å sammenligne genekspresjondata i laboratoriet og til bruk i arrays.

 

qPCR Reference, cDNA and Total RNA

Total RNA kontroll fra humane cellelinjer til kvantitativ PCR genekspresjonsanalyse.

 

Matched Tumor/Normal cDNA

Dette produktet gjør det enkelt å analysere genekspresjon fra ulike vevstyper og cellelinjer.

 

Total RNA

Clontech kan tilby det største utvalget av total RNA, både humant, mus og rotter.

 

Genekspresjonsprofilering

Clontech tilbyr både DNA arrays, hybridiseringskit, samt vevspesifik ekspresjonsprofilering.

 

 

Søk i webshop

Skriv inn katalognummer, produktnavn, leverandør
eller en kombinasjon.


 
 

Link til leverandør

 Clontech 

Leverandører

Se alle leverandører